Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Hưng (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Hưng

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Động Đạt, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/07/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1,C/s, huyện đội (tỉnh Cao Bằng)

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 4, hàng 3, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: