Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Hùng (16/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Hùng

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phổ Yên, Bắc thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 21/03/1975

Đơn vị cấp phân đội: d3, e101

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 26, hàng 01, NT xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

Thân nhân: