Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Điển (16/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Điển

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Khu Bắc Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 14, hàng 12, khu B, NT LS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Thân nhân: