Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Chung (23/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Chung

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Đức Lương, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 24/4/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c6, d8, e66

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 314, lô 2, hàng 7, NT Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kom Tum

Thân nhân: