Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyền Đình Hùng (30/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyền Đình Hùng

Ngày tháng năm sinh: 1956

Ngày nhập ngũ: 

Quê quán:  Minh Đức, Phổ Yên, Thái Nguyên

Ngày hy sinh: 04/05/1975

Đơn vị cấp phân đội:  a trưởng, d60, e812, QK6

Hy sinh tại: Bình Thuận

Nghĩa Trang chôn cất: Số 33, hàng 21, khu K2, NTLS Bình Thuận

Thân nhân: