Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Chú (20/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Chú

Ngày tháng năm sinh: 1951

Quê quán: Phú Định, Định Hóa, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/5/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c7, d8, e64

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 15, NT T. Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, KomTum

Thân nhân: