Liệt sĩ: Phạm Thanh Bình (25/09/2015)
Liệt sĩ: Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: .../.../1951
Quê quán: Xã Diên Hồng - Huyện Kim Động - Tỉnh H...
Đơn vị: Đại Đội 1 - Tiểu đoàn 4 - Trung Đoàn 174 - Sư đoàn 5
Hy sinh: Tỉnh Công Pông Chàm - CamPuChia
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao