Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Gia Khánh (05/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Gia Khánh

Ngày tháng năm sinh: 1968

Quê quán: P.Trung Thành, TP.TN, Thái Nguyên 

Ngày nhập ngũ: 3/1987

Ngày hy sinh: 16/8/1989

Đơn vị cấp phân đội: c16, e199

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Chưa xác định LS hay tử sĩ

Thân nhân: Nguyễn Minh Khang; Trần Thị Sơn