Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Chí Mốn (09/11/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Chí Mốn

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 8/09/1972

Đơn vị cấp phân đội: d9, a Phó

Hy sinh tại: Phú Yên

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 3, hàng 4, lô 3, khu B, NTLS Thị Trấn Chí Thanh, Tuy An, Phú Yên

Thân nhân: