Liệt sĩ: Ngô Văn Chính (02/10/2017)

Liệt sĩ: Ngô Văn Chính 

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Đồng Thịnh, An Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 5/1978

Ngày hy sinh: 4/03/1979

Đơn vị: H1,CS; c2, d1, e199

Hy sinh: Lạng Sơn

Tại Nghĩa Trang: Mộ Số 6, NT Bản Trại, Tràng Định, Lạng Sơn

Thân nhân: Ngô Văn Tẹo; Đặng Thị Út

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao