Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Ngô Duy Hùng (12/10/2017)

Liệt sĩ: Ngô Duy Hùng

Ngày tháng năm sinh: 1955

Quê quán: Khe Mo, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/1/1980

Đơn vị cấp phân đội: h3,bt,c17,e852

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 15, hàng 13, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: