Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Mai Xuân Toàn (13/10/2017)

Liệt sĩ: Mai Xuân Toàn

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 1/09/1970

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Bắc Giang

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS, Xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang

Thân nhân: