Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Mai Thanh Sơn (23/10/2017)

Liệt sĩ: Mai Thanh Sơn

Ngày tháng năm sinh: 1954

Quê quán: Phục Linh, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 6/02/1972

Đơn vị cấp phân đội: B2, C/S; c17, e52, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 624, NT Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kom Tum

Thân nhân: