Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Mai Quang Khởi (13/10/2017)

Liệt sĩ: Mai Quang Khởi

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Yên Bình, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: bt,e851,f346

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 7, hàng C18, Khu C, NT Hòa An, Cao Bằng

Thân nhân: