Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Mai Duy Quý (18/10/2017)

Liệt sĩ: Mai Duy Quý

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Động Đạt, Phú Lương, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 6/09/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, CS; e64, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 5, lô 13, hàng 8, NT xã Duy Tân TX Kom Tum, Kom Tum

Thân nhân: