Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Ma Văn Nghi (18/10/2017)

Liệt sĩ: Ma Văn Nghi

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Trung Hội, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 12/03/1973

Đơn vị cấp phân đội: 4/1968; d3, e25

Hy sinh tại: Đắk Lắk

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS, P. Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Thân nhân: