Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Ma Văn Bình (10/10/2017)

Liệt sĩ: Ma Văn Bình

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Yên Đổ, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2,C/s,dbô,d6,e851

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 3, hàng 9, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: