Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lý Văn Sáu (13/10/2017)

Liệt sĩ: Lý Văn Sáu

Ngày tháng năm sinh: 1966

Quê quán: Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 11/08/1985

Đơn vị cấp phân đội: c1, d1, e981

Hy sinh tại: Biên giới Phía Bắc, Hà Giang

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 25, lô 3,  hàng 5, bậc 2, NTLS Vị Xuyên, Hà Giang

Thân nhân: