Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lưu Sĩ Hội (09/10/2017)

Liệt sĩ: Lưu Sĩ Hội

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Văn Yên, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 84, dọc 10, ngang 2, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: