Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lưu Đình Tư (23/10/2017)

Liệt sĩ: Lưu Đình Tư

Ngày tháng năm sinh: 1942

Quê quán: Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 16/3/1970

Đơn vị cấp phân đội: c1, d304

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 10, lô 10, hàng 4, số mộ 10 , NT xã Duy Tân, TX KomTum, KomTum

Thân nhân: