Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lưu Đình Toàn (13/10/2017)

Liệt sĩ: Lưu Đình Toàn

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Biên giới Phía Bắc, Hà Giang

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 14, hàng 1, NTLS Mèo Vạc, Hà Giang

Thân nhân: