Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lương Văn Thân (09/10/2017)

Liệt sĩ: Lương Văn Thân

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Văn Lãng, Võ Nhai, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/s, c3,d4, BCHQS Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Năng Hoài, Hồng Đại, Quảng Hòa, Cao Bằng

Thân nhân: