Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lương Văn Tài (23/10/2017)

Liệt sĩ: Lương Văn Tài

Ngày tháng năm sinh: 1946

Quê quán: Minh Tiến, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 10/05/1970

Đơn vị cấp phân đội: d304

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 9, lô 15, hàng 1, NT xã Duy Tân, TX Kom Tum, Kom Tum

Thân nhân: