Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lương Văn Minh (13/10/2017)

Liệt sĩ: Lương Văn Minh

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/1979

Đơn vị cấp phân đội: Đồn 153

Hy sinh tại: Biên giới Phía Bắc, Hà Giang

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 10, hàng 5, NTLS Mèo Vạc, Hà Giang

Thân nhân: