Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lương Thế Chiến (18/10/2017)

Liệt sĩ: Lương Thế Chiến

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Lương Sơn, Phú Bình, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/04/1974

Đơn vị cấp phân đội: 12/1971; c1, d2, e25

Hy sinh tại: Đắk Lắk

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS, P. Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Thân nhân: