Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lương Thanh Sơn (17/10/2017)

Liệt sĩ: Lương Thanh Sơn

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Định Môn, Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/3/1971

Đơn vị cấp phân đội: B1; BT42

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1, hàng 1, khu lô A, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Thân nhân: