Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lê Xuân Thắng (09/10/2017)

Liệt sĩ: Lê Xuân Thắng

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Nam Tiến, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/11/1979

Đơn vị cấp phân đội: H1, c6, d2, e246

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ115, dọc 12, ngang 7, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: