Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lê Quang Vinh (16/10/2017)

Liệt sĩ: Lê Quang Vinh

Ngày tháng năm sinh: 1948

Quê quán: Quang Vinh, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 21/6/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 469, lô 4, hàng 7, NTLS Nghi Lộc, Nghệ An

Thân nhân: