Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lê Quang Đặng (09/10/2017)

Liệt sĩ: Lê Quang Đặng

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Bình Thuận, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 19/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 85, dọc 10, ngang 3, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: