Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lê Ngọc Vân (09/10/2017)

Liệt sĩ: Lê Ngọc Vân

Ngày tháng năm sinh: 1956

Quê quán: Bình Thuận, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 67, dọc 8 ngang 4, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: