Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lê Dức Thụy (18/10/2017)

Liệt sĩ: Lê Dức Thụy

Ngày tháng năm sinh: 1947

Quê quán: Tân Kim, Tân Bình, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 16/5/1974

Đơn vị cấp phân đội: c4, d25, PTM,  B3

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 113, lô 2, hàng 2, NT ĐăkGlei, T. trấn Đăk Glei, Kom Tum

Thân nhân: