Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Lê Bắc Mai (09/10/2017)

Liệt sĩ: Lê Bắc Mai

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Khôi Kỳ, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 13/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 71, dọc 8 ngang 1, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: