Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: La Thế Độ (10/10/2017)

Liệt sĩ: La Thế Độ

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Phú Bình, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2, C/s, c6,d5,e851

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 7, hàng 5, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: