Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Khương Minh Chữ (09/10/2017)

Liệt sĩ: Khương Minh Chữ

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Ký Phú, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 87, dọc 10, ngang 5, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: