Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Khẩn Minh Ít (19/10/2017)

Liệt sĩ: Khẩn Minh Ít

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Phấn Mễ, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/05/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c9, d9, e64, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 5, lô 5, hàng 3, NT xã Duy Tân, TX Kom Tum, Kom Tum

Thân nhân: