Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đinh Văn Thụ (16/10/2017)

Liệt sĩ: Đinh Văn Thụ

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Minh Lập,  Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 16/06/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Lô 8, hàng 4, khu Tây, NTLS huyện Cam Lộc, Hà Tĩnh

Thân nhân: