Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đinh Văn Phẩm (13/10/2017)

Liệt sĩ: Đinh Văn Phẩm

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Lục Ba, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 24/10/1972

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Lào

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS P Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La

Thân nhân: