Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đinh Văn Chung (10/10/2017)

Liệt sĩ: Đinh Văn Chung

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Thịnh Đán, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2,C/s,c5,d5,e851

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 3, hàng 8, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: