Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đinh Nguyên Thiêm (09/10/2017)

Liệt sĩ: Đinh Nguyên Thiêm 

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Võ Nhai, Thái Nguyên 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 27/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: Thiếu úy, CT,c18,e197

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ số 8, lô 1d, TN huyện Văn Quan, Lạng Sơn 

Thân nhân: