Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hoàng Văn Thái (19/10/2017)

Liệt sĩ: Hoàng Văn Thái 

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Phú Chu, Định Hóa, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 19/5/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; e64, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 10, lô 13, hàng 5, NT xã Duy Tân, TX KomTum, KomTum

Thân nhân: