Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hoàng Văn Dinh (09/10/2017)

Liệt sĩ: Hoàng Văn Dinh

Ngày tháng năm sinh: 1963

Quê quán: Lan Phương, Võ Nhai, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 10/9/1984

Đơn vị cấp phân đội: H1, C/s, e529

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 2, hàng 1, NT Thạch An, Cao Bằng

Thân nhân: