Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hoàng Trọng Lạc (16/10/2017)

Liệt sĩ: Hoàng Trọng Lạc

Ngày tháng năm sinh: 1949

Quê quán: Vĩnh Trang, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 1/09/1970

Đơn vị cấp phân đội: d 12

Hy sinh tại: Ninh Hòa, Khánh Hòa

Nghĩa Trang chôn cất: Mất xác

Thân nhân: