Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hoàng mạnh Giám (19/10/2017)

Liệt sĩ: Hoàng mạnh Giám

Ngày tháng năm sinh: 1948

Quê quán: Bình Yên, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 27/01/1968

Đơn vị cấp phân đội: d304

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 6, lô 10, hàng 5, NT xã Duy Tân, TX KomTum, KomTum

Thân nhân: