Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hoàng Hồng Hạnh (09/10/2017)

Liệt sĩ: Hoàng Hồng Hạnh

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 28/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: B2,CS, c8,d2,e197

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ số 37, lô 1c, TN huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Thân nhân: