Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hà Văn Bộ (16/10/2017)

Liệt sĩ: Hà Văn Bộ

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phú Lương, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 28/01/1973

Đơn vị cấp phân đội: B1, CS

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 15, hàng 5, khu lô 6A, NT huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Thân nhân: