Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Hà Sỹ Tiến (18/10/2017)

Liệt sĩ: Hà Sỹ Tiến

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Phú Lương, Võ Nhai, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 21/3/1972

Đơn vị cấp phân đội: b1,C/S,d8,E64

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 8, lô 12, hàng 9, NT Duy Tân, KomTum

Thân nhân: