Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Dương Văn Toán (16/10/2017)

Liệt sĩ: Dương Văn Toán

Ngày tháng năm sinh: 1948

Quê quán: Phú Bình , Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 4/08/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Quảng Bình

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 05, NTTT Quy Đạt, Minh Hoá, Quảng Bình

Thân nhân: