Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Dương Văn Thanh (18/10/2017)

Liệt sĩ: Dương Văn Thanh

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Xuân Phương, Phú Bình, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/4/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c11, d9, e66

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 306, lô 2, hàng 6, NT Thị trấn Đăk Tô huyện Đăk Tô, Kom Tum

Thân nhân: