Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Dương Văn Dung (16/10/2017)

Liệt sĩ: Dương Văn Dung

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Khôi kỳ, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 28/09/1971

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Quảng Bình

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 21, NT Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Thân nhân: