Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Dương Đình Tần (16/10/2017)

Liệt sĩ: Dương Đình Tần

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Yên Thịnh, Phúc Bình, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 8/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 12, lô 1, hàng 3, khu Đông, NTLS huyện Cam Lộc, Hà Tĩnh

Thân nhân: